آمار ۵ میلیون پلاک ثبتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: تا روز‌های آینده آمار ۵ میلیون پلاک ثبتی در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار می‌گیرد.

در میز اقتصاد امروز موضوع پیگیری اجرای سامانه املاک و اسکان با حضور نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بهامین تختایی معاون فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، کشاورز معاون املاک سازمان اسناد ثبت کشور و یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر اطلاعات بیش از ۷ میلیون ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار در سامانه املاک ثبت شده است. همچنین ۲ میلیون مالک در سامانه ثبت شده‌اند.

او گفت: همچنین به طور میانگین رشد خوداظهاری افراد نیز افزایش داشته و روزی ۴۰ هزار مورد ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان صورت می‌گیرد. این سامانه یک سیاست‌گذاری است برای اینکه بازار مسکن مدیریت شود و از طرفی افراد سوداگر بازار املاک شناسایی شوند.

او افزود: این سامانه بسیار پیشرفته است که می‌تواند اطلاعات مسکن و افراد و سرشماری‌ها را انجام دهد. برخی از افراد خانه‌های خالی را احتکار کرده‌اند که از این طریق شناسایی می‌شوند.

نوروزی گفت: بازار مسکن باید به ثبات برسد و این بازار باید مصرفی تا سرمایه‌ای شود. در حال حاضر اطلاعات افراد به صورت خطی انجام می‌شود؛ همچنین در سامانه آموزش و پرورش ۷ میلیون اطلاعات ثبت املاک و اسکان به ثبت رسیده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همچنین در حوزه چک هم در این زمینه در این سامانه انجام می‌شود به طوری که برای احراز هویت اشخاص در این سامانه انجام می‌شود.

او با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، گفت: این دستگاه تاکنون کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همکاری نکردن سازمان ثبت باعث شده وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.

او گفت: افراد به صورت رایگان ملک خود را در این سامانه ثبت می‌کنند یا می‌توانند ملکی را اجاره یا ثبت نام کنند؛ همچنین طرح جوانی املاک هم در این سامانه قابل اجرا است.

نوروزی گفت: برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت احوال همکاری خوبی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته‌اند.

او گفت: فقط در ۷ ماه گذشته، اطلاعات اقامت و مالکیت ۴ میلیون خانوار در این سامانه ثبت شده است.

او همچنین گفت: اتصال آموزش و پرورش به سامانه املاک و اسکان، تأثیر مهمی در افزایش آمار دارد و دیگر دستگاه‌ها هم باید به این سامانه متصل شوند. همچنین سامانه خانوار هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است که امیدواریم این موضوع تا یک‌ماه آینده اجرایی شود.

نوروزی در خصوص خانه‌های خالی گفت: ۴۰۰ میلیون اطلاعات را از دستگاه‌های مختلف تجمیع کرده‌ایم و مطابق قانون این اطلاعات باید تکمیل، تایید یا تصحیح شوند؛ همچنین افراد باید در سامانه املاک و اسکان وارد شوند و طبق آیکون‌ها اطلاعات خود را کامل یا تصحیح کنند.

در ادامه تختایی معاون فناوری اطلاعات آموزش و پرورش گفت: از حوالی خرداد اتصال سامانه املاک و اسکان به صورت خودکار در اختیار سرپرست خانوار دانش آموزان قرار گرفت  به طوری که ۸ میلیون استعلام در سامانه املاک و اسکان را اخد کرده‌ایم.

او گفت: در حال حاضر ۸ میلیون استعلام در سرور سامانه املاک و اسکان انجام شده است.

در ادامه این برنامه کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت کشور گفت: قرار است ۵ میلیون پلاک ثبتی که طی روز‌های آینده آماده است را به راه و شهرسازی ارسال کنیم به طوری که تا امروز چیزی بالغ بر ۲ میلیون پلاک آماده است که مابقی هم تا چندروز آینده وارد سامانه املاک و اسکان می‌شود.

او گفت: حداکثر تا روز‌های آینده آمار ۵ میلیون پلاک ثبتی در اختیار املاک و اسکان قرار می‌گیرد و مابقی اطلاعات هم نیازمند اعتبارات لازم است.

همچنین یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از برخی از افراد که در سامانه املاک و اسکان اقدام نکرده باشند از صدور خدمات اعم از صدور دسته چک جلوگیری می‌کند.

او گفت: بزودی برای متقاضیان دسته چک هم برای احراز هویت محل سکونت قانون اجرای سامانه املاک و اسکان اجرایی خواهد شد. در مورد افتتاح حساب هم طبق مقررات بانکی اقدامات انجام می‌شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار