۲۸ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در مهاباد هزینه شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: امسال ۲۸ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در ۲ زیرحوضه آبریز لاچین این شهرستان هزینه شده است.

سیدانور حسینی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد با اشاره به هزینه ۲۸ میلیارد ریالی اجرای طرح‌های آبخیزداری گفت: این طرح‌ها شامل ۲ عملیات ساخت سازە‌های سدبند آبخیزداری ملاتی که در مجموع ۲ هزار هکتار حوزه آبریز دارند.

وی اضافه کرد: یکی از این سازه‌ها به نام سازه M ۳۶ به طول تاج ۳۷.۵ متر، ارتفاع هفت و حجم مخزن سه هزار مترمکعب و دیگری به نام M ۵۷ به طول تاج ۳۱.۱ متر، ارتفاع هفت متر و ۹۱۱ مترمکعب حجم مخزن دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری با هدف کنترل سیل و رسوب، تغذیه سفره‌های زیرزمینی، افزایش پوشش گیاهی در پایین دست، بهبود وضعیت معیشتی حوضه نشینان و تعادل دام و مرتع اجرا می‌شود.

وی در ادامه گفت: عملیات آبخیزداری مکمل فعالیت‌های حفاظت از اراضی ملی و بخش‌های جنگل و مرتع است که این فعالیت‌ها به صورت عملیات بیولوژیکی، مکانیکی، بیومکانیکی و مدیریتی، مهمترین راه حفاظت خاک و کاهش خسارت ناشی از فرسایش و تخریب خاک بوده و می‌تواند عامل مهمی در توسعه زیر ساخت‌های بخش کشاورزی نیز باشد.

به گفته حسینی، برنامه‌ریزی منسجمی به منظور توسعه عملیات آبخیزداری در این شهرستان در راستای کمک به پیشگیری از خطرات بروز سیل، جلوگیری از رسوب در پشت سد‌های پایین دست و تقویت مراتع انجام شده و این برنامه امسال نیز با اعتبار بیشتری دنبال می‌شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.