دانشجویان بیمه تامین اجتماعی می‌شوند

دانشجویان خراسان جنوبی در تمام مقاطع دانشگاهی می‌توانند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.

 معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند گفت: دانشجویان در هر مقطع تحصیلی و دانشگاهی که مشغول تحصیل هستند، می‌توانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند که در این صورت، سال‌های تحصیلی دانشگاهی برای آن‌ها به عنوان سابقه بیمه پردازی محسوب می‌شود.

 موسوی افزود: شرط سنی برای درخواست بیمه دانشجویی و استفاده از این طرح ۱۸ تا ۵۰ سال تمام است.

وی گفت: دانشجویان با سن بیش از ۵۰ سال، برای انعقاد قرارداد بیمه دانشجویی باید معادل مازاد سنی، سابقه بیمه پردازی قبلی داشته باشند و در صورتیکه دانشجوی متقاضی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی بیمه پردازی باشد، از شرط سنی معاف خواهد شد.

معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند گفت: در این طرح، نرخ پرداخت حق بیمه برای دانشجویان به شکل انتخابی ۱٢،۱۴ یا ۱۸ درصد دستمزد یا درآمد ماهانه انتخابی فرد متقاضی است.

موسوی افزود: تعهدات سطوح مختلف حق بیمه پرداختی بیمه دانشجویی، برای نرخ پرداخت حق بیمه ۱٢ درصد مشتمل بر تعهدات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی و برای نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد امکان استفاده از تعهدات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی را برای دانشجویان به همراه خواهد داشت.

وی گفت: کاملترین نرخ پرداخت حق بیمه در این نوع بیمه نرخ ۱۸ درصد است که تمام تعهدات مربوط به بازنشستگی فوت و ازکارافتادگی را برای افراد تحت پوشش به همراه خواهد داشت.

معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند همچنین گفت: دانشجویان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، ضمن مراجعه به آدرس tamin.ir نسبت به دریافت فایل آموزشی و ثبت نام غیرحضوری بیمه مذکور اقدام کنند. 

موسوی افزود: این طرح ربطی به بیمه حوادث ندارد و دانشجویان دانشگاه بیرجند تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی هستند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.