۳۰ کشوری که سختگیرانه‌ترین قوانین رانندگی را دارند

قوانین اصلی رانندگی در کشور‌های مختلف دنیا مشترک هستند، اما ممکن است در بعضی موارد تغییراتی داشته باشند.

بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، سالانه ۱.۳۵ میلیون نفر در سراسر جهان در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که معادل تقریباً ۳،۷۰۰ مرگ در هر روز است. همچنین پیش‌بینی می‌شود خسارات اقتصادی ناشی از این تصادفات تا سال ۲۰۳۰ به ۱.۸ تریلیون دلار برسد. در این مقاله با تکیه بر داده‌های سازمان بهداشت جهانی در زمینه تلفات جاده‌ای و محدودیت‌های سرعت، ۳۰ کشور با کم‌ترین تلفات رانندگی و سختگیرانه‌ترین قوانین شناسایی شده‌اند.

۳۰ کشوری که بهترین رانندگان و سختگیرانه‌ترین قوانین رانندگی را دارند:

مونته نگرو
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۷.۶۴ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 صربستان
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۷.۲۵ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 ترکیه
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۶.۶۸ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 بلژیک
تلفات تخمینی رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۵.۷۷ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

جریمه کردن

قبرس
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۵.۷۵ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

کانادا
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۵.۳۴ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 ایتالیا
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۵.۳۲ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 فرانسه
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۵.۱۳ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت


بیشتربخوانید


اسلوونی
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۵.۰۵ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

استرالیا
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۴.۹۴ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

خیابان

 اتریش
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۴.۸۷ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 استونی
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۴.۴۶ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 مالت
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۴.۱۱ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 لوکزامبورگ
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۴.۰۷ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 هلند
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۳.۹۸ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 اسپانیا
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۳.۹۱ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

فنلاند
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۳.۸۹ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 آلمان
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۳.۷۸ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 دانمارک
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۳.۷ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 سوئد
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۳.۱۴ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 ایرلند
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۳.۱۳ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

ترافیک

 سوئیس
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۲.۲۵ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 نروژ
تتخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۲.۱۲ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 ایسلند
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۲.۰۵ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۵۰ کیلومتر در ساعت

 انگلستان
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۳.۲۱ نفر
حداکثر سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۴۸ کیلومتر در ساعت

 کیریباتی
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۱.۹۲ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۴۰ کیلومتر در ساعت

 میکرونزی
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۰.۱۶ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۴۰ کیلومتر در ساعت

 آنتیگوآ و باربودا
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۰ نفر
حداکثر سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۳۲ کیلومتر در ساعت

مالدیو
تخمین تلفات سوانح رانندگی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹: ۱.۶۳ نفر
حداکثر محدودیت سرعت شهری در سال ۲۰۱۷: ۳۰ کیلومتر در ساعت

منبع: روزیاتو

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۱۱ دی ۱۴۰۲
پس چرا اسم کشور عزیزمان ایران را ننوشته بودید...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۱۸ آذر ۱۴۰۲
هرکشوری یاجامعه ای که قوانین سفت وسخت داشته باشه ومردم به صورت خودجوش خواهان این قوانین سخت گیرانه باشندباسرعت هر چه تمام ترپیشرفت می‌کنه مثلاهمین روش های سخت گیرانه آموزش وپرورش درکشورکره جنوبی،چین ویاژاپن که به سخت کوشی وتلاش در راه پیشرفت کشورشون،معروف شدنددردنیاودرستش هم همین هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۸ آذر ۱۴۰۲
ایران یادت رفت
Iran (Islamic Republic of)
ک
۱۸:۱۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۲
چرا پلیس ایران پلیس کمین گاهی است همین امر باعث بی اعتمادی و قانون گریزی راننده و بی احترامی به قانون است
Iran (Islamic Republic of)
فرهاد
۱۸:۰۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۲
حالا اینجا دیروز پنج نفر تو سبزوار مردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۱۷ آذر ۱۴۰۲
در هنگام رانندگی با سرعت مجاز رانندگی میکنم.
راننده های پشت سر با اعتراض و فحاشی!!!
ایجاد مزاحمت می‌کنند!
در ضمن در اتوبان های شهری، پلیس در یک گوشه ای از خیابان پارک کرده و هیچ کاربردی ندارد ‌‌!
ضعف اجرای قانون،،، ابتدا از طرق مجریان قانون است!
در جریمه کردن ها، رعایت قانون، معنایی ندارد!
اکثر مأمورین، جریمه های سلیقه ای و مقرضانه انجام می‌دهند!!!
رابطه، سلیقه، اجبار، اختلاس، فساد اخلاقی و..........
در ادارات کشور بیداد می‌کند!
چرا مسئولین!!!
اقدام عملی و مؤثر انجام نمی‌دهند!!!!!
مردم واقعأ از بی عدالتی اداری و سلیقه ای و عدم رسیدگی به شکایات و گزارشات و..... در عذاب اند!!!!!!!!!!
یکی نیست؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۲
سالانه بخاطر رانندگی بد و کمبود ازادرها وبزرگراه وخرابی جاده های موجود وکیفیت بد خودروها خسارات بی رقیب جهانی اعم از جانی ومالی به کشور ایران تحمیل میشود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۷ آذر ۱۴۰۲
آره اصلا هم به فرهنگ رانندگی ربطی نداره،، طرزرانندگی هامون بیسته بیسته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۸ آذر ۱۴۰۲
نه که خییییلللللی طرزرانندگی کردنمون هم درسته!هرچی باشه دیگه خودمون خودمون روکاملامی شناسیم وخبرداریم