ایران نقطه استراتژیک پیوند شرق و غرب است

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: ایران نقطه استراتژیک پیوند شرق و غرب است.

فکری، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: امروزه نوسانات اقتصادی و مالی یکی از موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری است و همین مساله حرکت در مسیر تحکیم مستمر پیوندها را ضروری می‌کند.

او افزود: همچنین فراهم ساختن شرایط سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کشورهای عضو شانگهای دارای اهمیت است که بر همین اساس نشستی در پارک علم و فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: فرصت سازی از بستر کشورهای عضو یکی از مسائل مهم در بهبود شرایط اقتصادی همه کشورهای عضو است. بر این اساس به هر میزان پیوندهای اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای عضو افزایش یابد، امکان قلدری و تک جانبه گرایی کاهش خواهد یافت.

در ادامه کیانی هماهنگ کننده سازمان شانگهای در ایران هم گفت: ایران نقطه استراتژیک پیوند شرق و غرب است و با ظرفیت‌های ریلی، کریدور شمال به جنوب، کریدور راه ابریشم، فرودگاه‌ها و بنادر استاندارد موقعیت ویژه‌ای دارد. ما با قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مترقی‌ترین قوانین را ایجاد و حقوقی مانند اتباع ایرانی برای آنها فراهم کردیم.

وی گفت: عضویت ایران در شانگهای پنجره جدیدی را به روی همکاری‌های منطقه‌ای گشوده که نیازمند توجه ویژه است. از این رو در اولین سال عضویت در این سازمان برگزاری چندین نشست در دستور کار قرار گرفته است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار