آیین‌نامه خاک ابلاغ شد

معاون وزیر جهاد گفت: در ۳۰ بهمن امسال آیین‌نامه قانون خاک در ۳۱ ماده ابلاغ شد و تکالیف متعددی را برعهده دستگاه‌های اجرایی گذاشت.

صفدر نیازی شهرکی با بیان اینکه قانون خاک در تیر ماه سال ۹۸ به تصویب رسیده است، گفت: قانون خاک یک قانون مترقی و دارای چارچوب است که ردیف اعتباری متعددی برعهده دستگاه‌ها گذاشت به طوری که تهیه و تولید آییننامه اجرایی زمان‌بر شد، زیرا دستگاه‌های متعدد در تولید و کمیسیون زیربنایی نقش داشتند بنابراین مخالفتها و موافقت‌ها و چالش‌های زیادی در این خصوص مطرح شد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: یک بار آییننامه قانون خاک به دولت رفت و با تغییراتی برگشت و دوباره اصلاحات انجام شد و در ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ آییننامه قانون خاک در ۳۱ ماده ابلاغ شد و تکالیف متعددی را برعهده دستگاه‌های اجرایی گذاشت.

نیازی شهرکی ادامه داد: بزرگترین مخاطب این آییننامه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و پس از آن سازمان محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی و وزارت کشور است و در ماده دو این آییننامه کارگروهی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و عضویت محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت کشور برای پیگیری و راهبری مسایل خاک کشور تعریف شده است.

به گفته او، دبیرخانه این آییننامه قانونی در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تشکیل خواهد شد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: در این آییننامه به تخریب و آلودگی خاک و پساب‌ها اعم از این که شرکت‌ها خصوصی و دولتی باشند اشاره و تکالیفی برعهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده تا دستورالعمل‌هایی تهیه کند که البته در این میان دستگاه‌های مختلف از جمله محیط زیست نیز باید دستورالعمل‌های مختص خود را تهیه و ارایه دهند.

او گفت: وزارت جهاد کشاورزی موظف شد مطالعات خاک‌شناسی در مقیاس یک ۲۵ هزارم و یک ۵۰ هزارم، پایش هر ۱۰ سال یکبار، بحث حاصلخیزی خاک انجام دهد.

نیازی شهرکی اضافه کرد: در مجموعه حاکمیت تکالیفی برعهده همه قرار داده شده که دستگاه دولت مجری قانون و سازمان بازرسی ناظر بر قانون است. بنابراین کمیسیون ماده ۹۰ مجلس ناظر بر اجرای قانون خواهد بود زیرا با وجود این که این آییننامه هنوز اجرا نشده اما دستگاه‌ها مطالبه‌گری داشتند.

او گفت:  با اجرای این قانون حتی دستگاه‌های اجرایی هم نمی‌توانند به راحتی برای ایجاد یک سازه جدید خاک را تخریب کنند بلکه ابتدا باید میزان تخریب خاک، موافقت‌نامه‌های آن و منابع مربوطه به حساب خزانه واریز شود که این منابع برای اصلاح خاک در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و یا دستگاه‌های مربوطه قرار می‌گیرد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: البته براساس این دستورالعمل باید گزارش شوری خاک و خاک‌های آلوده را تهیه کنیم که با کمک استانداران منابعی برای این بخش دریافت کنیم.

او درباره خاکورزی حفاظتی یا ارتقای ماده آلی خاک گفت: این موضوع نیاز به ماده ۲۳ قانون دارد که در سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود و به زودی ردیف اعتباری دریافت خواهیم کرد.

نیازی شهرکی اضافه کرد: برای مطالعه ردیف اعتباری داریم اما برای بخشی از عملیات که تقریبا جنبه اجرایی دارد باید ردیف بگیریم که امیدوارم بتوانیم سال آینده گزارش خوبی درباره خاک ارایه بدهیم.

او درباره آبیاری نواری  گفت: اکنون آبیاری نواری جزء آبیاری هوشمند به شمار می‌رود که این نوع آبیاری در دنیا مورد استقبال قرار گرفته و این روش در کشورما نیز در حال توسعه است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار