نشست اختصاصی کابینه طالبان

جلسۀ کمیسیون سیاسی طالبان پیرامون وضعیت افغانستان، منطقه و نشست دوحه برگزار شده است.

جلسۀ کمیسیون سیاسی طالبان تحت ریاست مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء شام روز گذشته پیرامون وضعیت افغانستان و منطقه و نشست دوحه برگزار گردید. 

در این جلسه در مورد طرح ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست در رابطه به نهال شانی در بهار سال آینده در کشور، بحث شد. 

بر اساس فیصله کابینه طالبان ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست این طرح را پس از ارزیابی های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و ریاست عمومی ادارۀ امور برای بحث به کمیسیون سیاسی ارائه کرده است.

به نقل از خبرنامه ارگ، ‏در طرح متذکره، توسعه ساحات سبز در کشور، نهال شانی و مهار نمودن آب ها شامل است.

گفته شده که در جلسۀ کمیسیون سیاسی، در خصوص بعضی از موضوعات دیگر نیز تصامیم لازم اتخاذ شده است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار