ارتقای مرتبه علمی ۸ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

مرتبه علمی هشت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد ارتقا یافت.

شفیق شفیعی دبیر هیئت ممیزه دانشگاه شهرکرد گفت: هشت نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه مشمول ارتقای علمی شدند.

وی افزود: براساس تصمیم اعضای هیئت ممیزه این دانشگاه امین لطفعلیان عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، سید امیر هاشمی عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی، مهدی کرمی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، احسان زمانی عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی از استادیاری به دانشیاری ارتقای مرتبه یافتند.


بیشتر بخوانید


شفیعی اضافه کرد: همچنین ستار صادقی عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، علی پرچمی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی، جواد علیدوستی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و صادق موسوی فرد عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی نیز از جمله دیگر استادان این دانشگاه هستند که از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا مرتبه یافتند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار