جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، مناظره و برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان ازشبکه هامون و شبکه‌های محلی سراسر استان اعلام شد.

 مناظره و برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات مجلس از طریق جدول پخش مناظره، به تفکیک هر حوزه انتخاباتی، در شش کانال تلویزیونی صدا و سیمای سیستان و بلوچستان  ببینید.

 

 

 

جدول زمان پخش مناظرات انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایرانشهرجدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول زمان پخش مناظرات انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مکران

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول زمان پخش مناظرات انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه زابل

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول زمان پخش مناظرات انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خاش

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول زمان پخش مناظرات انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه زاهدان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول زمان پخش مناظرات انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سراوان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

جدول پخش نهم اسفند، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات درسیستان و بلوچستان

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار