کشت گندم در ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع خرمشهر

چهار هزار و ۵۰۰ هکتار زیر کشت مستقیم گندم در شهرستان خرمشهر قرار گرفت.

یاسر شریفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت:  چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی به منظور حفظ منابع پایه و پایداری تولید زیر کشت مستقیم گندم قرار گرفت.

او گفت: با توجه به اینکه کشور ما جزء مناطق کم باران بوده و حفظ رطوبت خاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بنابراین باید به سمت روش‌های بی خاک ورزی رفت که درصد بیشتری از بقایای گیاهی را در سطح خاک باقی بگذارد.

این مسئول درباره مزایای کشاورزی حفاظتی گفت: حفظ منابع پایه و پایداری تولید، کاهش اثرات زیان بار تراکم در خاک‌های فشرده، صرفه‌جویی در وقت، نیروی کار و سوخت، کاهش عملیات زراعی و بهبود اقتصاد مزرعه، کاهش روان جلوگیری از فرسایش آبی و بادی از مزایای کشاورزی حفاظتی است.

شهرستان خرمشهر بیش از ۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت دارد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.