اصناف يکي از کانون هاي اصلي هميار و همراه پليس در حفظ و ارتقاء امنيت جامعه

فرمانده انتظامي استان در همايش مشترک پليس و مديران اصناف ، اصناف را يکي از کانون هاي اصلي، هميار و همراه پليس در حفظ و ارتقاء امنيت جامعه عنوان کرد.

سردار علي اکبر جاويدان فرمانده انتظامي استان هرمزگان در همايش  تعاملي و مشترک  با اتحاديه و مديران اصناف شهرستان بندرعباس طي سخناني افزود: امنيت عمومي ابعاد، مولفه ها و شاخصه هاي بسيار زيادي دارد که در حوزه اصناف و بازاريان، خود اين افراد به عنوان يک مولفه تاثيرگذار در توليد امنيت عمومي و اقتصادي نقش مهمي دارند چرا که صنوف قطب مهم و تاثير گذار در سازندگي و توسعه اقتصادي شهرستان هستند که مهمترين مسائل جامعه يعني چرخه اقتصادي در اختيار آنان است.

وي با تاکيد به اينکه تعامل و همکاري بسيار مطلوبي بين پليس و اتاق اصناف وجود دارد، گفت: همين امر باعث شده تا امنيت و آرامش بسيار مطلوبي در بازار وجود داشته باشد چرا که تعامل و هم افزايي پليس واصناف نقش مهمي درپيشگيري ازجرائم دارد.

اين مقام انتظامي استان با بيان اينکه انجام كسب و كار صحيح و به دور از تخلفات صنفي و تعامل مستمر اصناف با پليس يكي از موارد ايجاد بسترهاي نظم و امنيت فردي و اجتماعي است، گفت: از ديگر زمينه هاي موثر فعاليت اصناف در بحث امنيت و همچنين رشد اقتصادي مي توان به اهتمام در امر مبارزه با توزيع کالاي قاچاق و لحاظ اقدامات پيشگيرانه به ويژه در زمينه سرقت اشاره كرد.

سردار جاويدان گفت: تحكيم پايه هاي امنيت در جامعه مستلزم تقويت همكاري و مستمر اصناف در دو محور پيشگيري و مقابله با جرائم است ليکن رويکرد جامعه محوري پليس مبتني بر پيشگيري اجتماعي با کمک و مشارکت همه اقشار خصوصا قشر تاثيرگذار اصناف در توسعه امنيت پايدار است.

فرمانده انتظامي استان هرمزگان افزود: اصناف يکي از کانون هاي اصلي، هميار و همراه پليس در حفظ و ارتقاء امنيت جامعه است و اميدورايم با رويکرد جامعه محوري پليس که در پيش گرفته اين تعامل همچنان تداوم داشته باشد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.