آغاز طرح واکسیناسیون رایگان آبله و شاربن

طرح واکسیناسیون رایگان آبله وشاربن در روستا‌های شهرستان بابلسر و فریدونکنار آغاز شد.

دکتر علی آقاجان نیا معلم رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بابلسر و فریدونکنار گفت:همزمان با سراسر مازندران طرح واکسیناسیون رایگان آبله و شاربن دام‌های سبک و سنگین با استفاده از توان بخش خصوصی و اکیپ‌های واکسیناسیون بخش دولتی از اوایل امسال در شهرستان بابلسر و فریدونکنار به اجرا درآمد.

او افزود: در این طرح تعداد ۷۰۰۰۰ راس دام سبک و تعداد ۴۰۰۰ راس دام سنگین تحت پوشش واکسیناسیون آبله و شاربن قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بابلسر و فریدونکناربا اشاره عملکرد این شهرستان در پوشش واکسیناسیون، گفت:همچنین در ۶۲۰۰۰ راس دام سبک و ۳۵۰۸ راس دام سنگین پارسال تحت پوشش قرار گرفت و همچنان تا رسیدن به پوشش مطلوب واکسیناسیون در سطح واحد‌های دامی شهرستان ادامه دارد.

آقا جانی نیا معلم افزود: در راستای پوشش حداکثری واکسیناسیون آبله و شاربن تاکنون گزارشی از بیماری در سطح شهرستان بابلسر و فریدونکنار مشاهده نشده است

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار