پلمب مرکز غیرمجاز دندانسازی و دندانپزشکی در قم

به دنبال ثبت شکایات مردمی یک مرکز غیر مجاز در امور دندانسازی و دندانپزشکی در قم شناسایی و پلمب شد.

به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، به دنبال ثبت شکایات مردمی در سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۰ و پس از بررسی‌های کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم یک مرکز غیرمجاز دندانسازی و دندانپزشکی شناسایی و پلمب شد.

این مرکز غیرمجاز که فاقد تجهیزات کنترل عفونت بود پلمب و مراتب جهت پیگرد قانونی به دفتر حقوقی دانشگاه ارجاع شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار