افزایش حجم ذخایر سد‌های مازندران

بارش‌های اخیر ۷ میلیون متر مکعب آب وارد مخزن سه سد شهید رجایی، گلورد و آیت الله صالحی مازندرانی کرد.

فرهاد خلردی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون شاهد بارش ۴۳۳ میلیمتری هستیم که نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد افزایش و نسبت به دوره دراز مدت یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.

او درباره میزان ذخیره آب ناشی از این بارندگی‌ها در سد‌های استان، افزود: بارندگی روز‌های اخیر منجر به آورد ۳.۲ میلیون متر مکعبی به سد شهیدرجایی و افزایش حجم آب ذخیره شده به ۷۱ میلیون مترمکعب شدکه معادل ۴۴ درصد از حجم مخزن این سد می‌باشد.

خلردی گفت: سد آیت الله صالحی مازندرانی نیز با آورد ۲.۵ میلیون متر مکعبی به میزان پرشدگی ۱۳۶ میلیون مترمکعب، معادل ۹۶ درصد از حجم مخزن رسیده است.

او افزود: سیلاب اخیر حدود ۱.۳ میلیون متر مکعب نیزذخیره در سد گلورد آورد داشت.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: تاکنون میزان ورودی به دشت تجن نیز معادل ۷.۳ میلیون متر مکعب بوده که از این میزان بخشی در آببندان حوزه تجن ذخیره شده و منجر به پرشدگی آببندان‌های این حوزه شد. بخشی صرف تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و بخشی نیز به منظور ذخیره در آببندان‌های نکارود به آن حوزه هدایت گردید.

خلردی درخصوص وضعیت آورد رودخانه‌های استان نیز افزود: مجموع آورد رودخانه‌های مهم استان از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۱۷۰ میلیون متر مکعب می‌باشد که نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش ولی نسبت به دوره درازمدت کاهش ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد که در این میان آورد رودخانه هراز ناشی از سیلاب با دبی ورودی ۲۵ مترمکعب در ثانیه به ۱.۷ میلیون متر مکعب رسید که در آببندان‌ها ذخیره شد.

او گفت:با توجه به وضعیت ذخیره سد‌های استان از هم استانی‌های عزیز درخواست داریم درخصوص مدیریت مصرف آب در حوزه‌های مختلف همراهی لازم را داشته باشند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.