توزیع بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده در قزوین

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: سال گذشته ۳۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده بین شهرداری ها، دهیاری ها و جمعیت عشایری استان توزیع شد.

سیدمحمود موسوی صانع مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: برابر مقررات ماده ۳۹ قانون ارزش افزوده، چهار درصد از ارزش افزوده وصول شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور بنابر شاخص جمعیت، بین ساکنان مناطق شهری، روستایی و عشایری تقسیم می شود و از این مبلغ نیز درصدی برای ورزش همگانی و یک درصد هم برای بهداشت و درمان به این سازمان ها واریز می شود.

وی افزود: در همین راستا، سال گذشته و به غیر از سهم ورزش و ورزش همگانی، ۳۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال از این محل بین شهرداری، جمعیت عشایری و دهیاری های این استان توزیع شد.

موسوی صانع با اشاره به میزان توزیع اعتبارات ارزش افزوده در شهرستان قزوین، تاکید کرد: سهم شهرداری قزوین ۱۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال، معلم کلایه با ۵۹ میلیارد ریال، رازمیان با ۳۳ میلیارد ریال، سیردان ۲۱ میلیارد ریال، اقبالیه یک هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال، محمود آباد ۵۹۰ میلیارد ریال و کوهین ۳۷ میلیارد ریال بود.

وی ادامه داد: مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به دهیاری های شهرستان قزوین نیز ۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال و مجموع روستاهای فاقد دهیاری که باید ارقام آن به حساب فرمانداری ها واریز می شد هم ۱۵۰ میلیارد ریال و جمعیت عشایر شهرستان قزوین نیز ۳۵ میلیارد ریال از این محل دریافت کردند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین به توزیع اعتبارات ارزش افزود به شهرداری های شهرستان تاکستان اشاره کرد و افزود: شهرداری های تاکستان ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال، نرجه ۱۵۰ میلیارد ریال، ضیا آباد ۲۲۱ میلیارد ریال، خرمدشت ۱۷۶ میلیارد ریال و شهرداری اسفرورین ۳۳۲ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده دریافت کردند و به حساب دهیاری های آن نیز یک هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال و روستاهای فاقد دهیاری هم ۲۲ میلیارد ریال واریز شد.

موسوی صانع یادآور شد: شهرداری های شهرستان بویین زهرا نیز به ترتیب به شهرداری بویین زهرا ۵۶۰ میلیارد ریال، سگز آباد ۱۴۷ میلیارد ریال، دانسفهان ۲۵۳ میلیارد ریال، شال ۴۱۰ میلیارد ریال، ارداق ۱۳۵ میلیارد ریال، عصمت آباد ۸۰ میلیارد ریال و همچنین به دهیاری های این شهرستان یک هزار و ۶۸۷ میلیارد ریال، روستاهای فاقد دهیاری نیز ۳۰ میلیارد ریال و عشایر این شهرستان نیز ۸۶۰ میلیون ریال پرداخت شد.

به گفته موسوی صانع، شهرداری های آوج و آبگرم نیز به ترتیب ۱۳۸ و ۱۷۰ میلیارد ریال، دهیاری ها بالغ بر ۸۴۷ میلیارد ریال و روستاهای فاقد دهیاری هم ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان آوج از محل منابع ارزش افزوده دریافت کردند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: در شهرستان البرز نیز شهرداری های الوند ۲ هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال، بیدستان ۴۸۵ میلیارد ریال، محمدیه ۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال و شریفیه ۵۴۶ میلیارد ریال، دهیاری های این شهرستان ۹۴۱ میلیارد ریال و روستاهای فاقد دهیاری نیز ۹ میلیارد ریال سال گذشته دریافت کردند.

موسوی صانع اضافه کرد: این در حالی است که به شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان ۱۵ میلیارد ریال از این محل پرداخت شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.