آغاز فرآیند انتخاب واحد‌های تولیدی نمونه استاندارد قزوین

مدیر کل استاندارد قزوین گفت: فرصت یک ماهه واحد‌های تولیدی متقاضی شرکت در فرآیند انتخاب واحد نمونه استاندارد از خرداد ماه ۱۴۰۳ آغاز می‌شود.

میترا عقیلی مدیر کل استاندارد قزوین گفت: واحد‌های تولیدی نمونه می‌توانند مدارک و مستندات خود را در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: واحد‌های تولیدی متقاضی باید دارای هفت شرط داشتن پروانه کاربا نشان استاندارد، پروانه استاندارد با سابقه یک سال برای فرآورده مورد ارزیابی، داشتن حداقل ۲ نتیجه آزمون برای تمامی فرآورده‌ها و ۲ بازرسی از واحد تولیدی در طول دوره ارزیابی و همچنین نداشتن عدم انطباق یا نقص در گزارش بازرسی، نداشتن هیچگونه عدم انطباق تایید شده برای فرآورده مورد ارزیابی، استقرار ضوابط و مقررات ذیربط در فرآیند‌ها و سامانه‌های انرژی‌بر صنعتی و داشتن سه رتبه برتر انرژی مطابق با استاندارد‌های ملی در معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر باشند.

عقیلی، به تشویق و تقدیر از واحد‌های نمونه استاندارد در راستای رشد تولید پویا مطابق با بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی اشاره کرد.

وی گفت: با محوریت رشد تولید کیفی، واحد‌های تولیدی نمونه در سطح ملی تا زمان عدم دریافت گزارش محصول نامنطبق، معاف از نمونه برداری هستند و تنها ۲ مرتبه بازرسی جامع سالانه از فرایند تولید آنها صورت می‌گیرد.

به گفته مدیرکل استاندارد قزوین، واحد‌های نمونه استانی نیز تا زمان عدم دریافت گزارش محصول نامنطبق، تنها یک مرتبه نمونه برداری و ۲ مرتبه بازرسی جامع سالانه از فرایند تولید آنها صورت می‌پذیرد.

اطلاعات تکمیلی شاخص‌های ارزیابی انتخاب واحد نمونه در درگاه اداره‌کل استاندارد استان قزوین به نشانی WWW.qazvin.INSO.GOV.IR در دسترس متقاضیان است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.