تعهد سازمان جهانی غذا برای کمک به ۷ میلیون افغانستانی‌

سازمان جهانی غذا اعلام کرد که درسال جاری هفت میلیون افغانستانی‌ را تحت پوشش قرار خواهد داد.

حاجی مولوی نور الهادی ابوادریس معاون والی بلخ دردیدار بانجیب الله رحمانی مسئول دفتر سازمان جهانی غذا، خواهان ایجاد هماهنگی میان اداره های محلی ونهاد های کمک رسان در امر کمک به نیازمندان شد و گفت که دربلخ نیز افراد نیازمند زیاد است و باید به آن توجه شود.

 نجیب الله رحمانی دراین دیدار، معلومات مفصل از برنامه و فعالیت های خویش در قسمت شمال را ارائه کرد و گفت سازمان جهانی غذا ،در سال پیش‌رو در سراسر افغانستان هفت میلیون نفر را در ۳۵۰ ولسوالی تحت حمایت خویش قرار می‌دهد که از آن جمله ۲ میلیون نفر در قسمت شمال اند.

حاجی مولوی نورالهادی ابوادریس از عرضه خدمات و کمک های بشری دفتر سازمان جهانی غذا در ولایت بلخ اظهار سپاس نموده و بیان داشت ریاست طالبان زمینه کمک و فعالیت را برای انجمن های امداد رسان مساعد ساخته و از هرگونه همکاری در این زمینه دریغ نخواهند کرد. 

ابوادریس از دفتر سازمان جهانی غذا در زون شمال خواست خدمات و کمک های خویش را با هماهنگی سکتور های مربوطه انجام دهند تا خانواده های بی بضاعت واقعی به همکاری ادارات مربوطه شناسایی و افراد فقیر جامعه به گونه کامل از کمک ها مستفید شوند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار