صیدماهی در دریاچه سد مهاباد متوقف شد

مدیرعامل تعاونی صیدوصیادی مهاباد گفت: با توجه به شروع فصل تخم‌ریزی ماهی‌ها، صیدماهی در دریاچه سد این شهرستان متوقف شده است.

جواد شاشانی مدیرعامل تعاونی صیدوصیادی مهاباد گفت: فعالیت صیادی در دریاچه سد مهاباد از اول مهرماه پارسال آغاز شده بود و در این مدت اعضای تعاونی توانستند بیش از ۴۰ تُن انواع ماهی بویژه گونه سوف را صید کنند.

وی با اشاره به اینکه صید امسال اعضای این تعاونی در مقایسه با پارسال ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده، افزود: در این مدت اعضای تعاونی با توجه به شرایط آب‌وهوایی در طول روز با استفاده از تور ماهی‌گیری در این سد، صید می‌کردند.

مدیرعامل تعاونی صیدوصیادی مهاباد اضافه کرد: در سال‌های گذشته به دلیل رهاسازی گونه سوف که از سایر گونه‌های بومی تغذیه می‌کند، اکوسیستم دریاچه سد را تغییر داده لذا امسال همزمان با صید ماهی در این سد، طرح مبارزه با گونه سوف نیز اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه در تعاونی صید و صیادی مهاباد ۴۱ نفر به طور مستقیم و ۲۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغال دارند، اضافه کرد: به دلیل عدم رهاسازی بچه‌ماهی در سد مهاباد، میزان صیدماهی از سد بسیار کاهش یافت در حالیکه سال‌های قبل (دهه ۸۰) سالیانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تُن ماهی توسط اعضای تعاونی صیدوصیادی مهاباد برداشت می‌شد.

وی اضافه کرد: در دریاچه پشت سد مهاباد انواع ماهی‌های بومی و غیربومی گرمابی شامل زردماهی، سفید رودخانه‌ای، کپور، آمور، سیم‌برگ، سوف و فیتوفاک صید می‌شود.

شاشانی یادآور شد: اعضای این تعاونی در فصولی که صید ماهی صورت نمی‌گیرد، کار محافظت از دریاچه سد و مقابله با صیادان غیرمجاز را برعهده دارند.

وی با انتقاد از حضور صیادان‌غیرمجاز در این فصل در دریاچه‌سدمهاباد گفت: ادارات مرتبط از جمله محیط زیست باید در راستای حفاظت از دریاچه سد و مقابله با صیادان متخلف در فصل تخم‌ریزی ماهی‌ها، با اعضای تعاونی همکاری داشته باشد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.