طرح جامع مدیریت پسماند شهر‌های استان خوزستان بازنگری شود

مدیرکل امور شهری و شورا‌ها استانداری خوزستان گفت: ظرف مدت ۳ ماه طرح جامع مدیریت پسماند شهر‌های استان خوزستان بازنگری شود و باید شهرداری‌ها اقدام لازم را بعمل آورند.

شاه ولی مدیرکل امور شهری و شورا‌ها استانداری خوزستان گفت: مدیریت پسماند‌های شهری از مهمترین الویت‌های است که وفق مصوبه کارگروه ملی پسماند کشور باید ظرف مدت ۳ ماه طرح جامع مدیریت پسماند شهر‌های استان خوزستان بازنگری شود. باید شهرداری‌ها اقدام لازم را بعمل آورند.

فرهادقلی نژاد معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاطت محیط زیست استان خوزستان گفت: مدیریت پسماند‌ها باید وفق قانون مدیریت پسماند از سوی متولیان با جدیت پیگیری گردد.

ا و می گوید: طرح جامع مدیریت انواع پنج گانه پسماند استان خوزستان در شورای برنامه ریزی استان و کارگروه ملی پسماند کشور مصوب گردیده است و تدوین طرح جامع مدیریت استان خوزستان نقشه راه مدیریت انواع پسماند استان خوزستان خواهد بود.

 طرح جامع مدیریت پسماند یکی شهر‌های یکی از شهر‌های استان خوزستان بررسی گردید.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.