مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت گفت: پس از ۱۴۰سال خشکی، آب در قنات۵۰۰ ساله موسوم به حسن آباد محمد ابراهیم نصر آباد جاری شد.

محمدجعفری مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت گفت: قنات حسن آباد محمد ابراهیم که بیش از۱۴۰سال خشک بود، با کمک‌های فنی واعتباری جهادکشاورزی، خودیاری بهره برداران روستا و کارشناسی مهندس سعادت و دهقانپور به آبدهی رسید.

وی افزود: با بارندگی‌های اخیر جاری شدن آب در این قنات موجب شادمانی کشاورزان شدو باذبح گوسفند وپخش شیرینی ازجاری شدن آب دراین قنات استقبال کردند.

جعفری بیان کرد:قنات حسن آباد محمد ابراهیم نصرآباد یکی ازقنوات اصلی در منطقه استکه با جاری شدن آب دراین قنات زمین‌های کشاورزی روستاییان منطقه آبیاری می‌گردد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار