رفع موانع ساماندهی سایت دفن زباله در مسجد سلیمان

رئیس اداره محیط زیست مسجدسلیمان از برگزاری کمیته تخصصی مدیریت پسماند درشهرستان مسجدسلیمان با موضوع ساماندهی و رفع موانع سایت دفن زباله خبر داد.

مصطفی یوسفی قندعلی رئیس اداره محیط زیست مسجدسلیمان گفت: درخصوص نحوه رفع مشکلات معارضین ، پلاک مورد نظر سایت دفن زباله، بررسی نقشه های هوایی با محدوده پیشنهادی شهرداری مسجدسلیمان ، تعیین میزان اراضی زراعی و ملی محدوده و نحوه تملک اصولی دفن محل دفن زباله با ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی به اداره کل محیط زیست استان خوزستان مورد بحث قرار گرفت . وی درپایان وضعیت فعلی سایت دفن زباله رابحرانی عنوان نمود وخواستار اقدامات عاجل وخارج ازنوبت درراستای رفع مشکلات ساماندهی شود.

او می‌گوید: وظایف محوله هر ارگان مصوب گردید که با تعیین وقت مقرر از سوی فرمانداری مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار