اهداي اعضاي مصدومان حادثه رانندگی مرگ مغزی، به بیماران نیازمند

رئیس اتاق‌های عمل بیمارستان امام رضا تبریز گفت:چهار عضو مصدوم حادثه رانندگی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمنداهدا شد.

دکتر فخاری گفت:قلب بیمار اهداکننده از طریق اورژانس هوایی به تهران برای پیوند انتقال داده شد و بقیه اعضا در بیمارستان امام رضا به گیرندکان پیوند زده شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.