تشریح روند عضویت منتخبان در کمیسیون‌ها در جلسه غیرعلنی مجلس

معاون قوانین مجلس در جلسه غیرعلنی امروز به تشریح روند عضویت منتخبان در کمیسیون‌های تخصصی پرداخت.

مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس در جلسه غیرعلنی امروز نحوه عضویت و امتیازبندی کمیسیون‌ها برای منتخبان را تشریح کرد.

ماده ۳۶ آیین‌نامه داخلی روند عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها را توضیح داده است.

طبق ماده ۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، هریک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرم‌های امتیازبندی را از شعبه مربوط دریافت می‌کند و پس از تکمیل فرم به همراه تعیین دو اولویت پیشنهادی، حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیأت رئیسه مجلس تحویل می‌دهد.

فرم امتیازبندی و دستورالعمل اجرایی این ماده بر اساس شاخص‌های شامل تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه می‌شود و به تصویب جلسه مشترک هیأت رئیسه و کمیسیون آیین‌نامه داخلی می‌رسد.

همچنین به منظور آشنایی نمایندگان با سوابق یکدیگر، معاونت قوانین موظف است همزمان با شروع فعالیت شعب، اسامی نمایندگان را به همراه تحصیلات، سوابق اجرائی و سابقه عضویت در کمیسیون‌ها (در صورت برخورداری از سابقه نمایندگی) تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار