کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره چهار پرونده مطروحه صادر کرد.

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان  فدراسیون فوتبال اعلام کرد: با توجه به شکایت سعید باقر پسند از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۵۳ میلیون و ۹۸۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت محمدرضا عباسی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۹۷ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۵۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت حامد نوری از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۵۲ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۱۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

با توجه به شکایت بهرام رشیدی فرخی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۲ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۸۷۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۸۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار