در پایان رقابت‌های بین المللی پرس سینه مستریونیورس، نفرات برتر در اوزان مختلف معرفی شدند.

مسابقات بین المللی مستریونیورس در رشته پرس سینه مردان روز دوشنبه ۲۱ خرداد در سالن افراسیابی مجموعه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها که با قوانین IPF برگزار شد، نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

نوجوانان

۶۶- کیلوگرم:

۱- ستار کاربخش

۲- علی حاج آقابزرگ

۳- امیررضا دهنه

۴- ارشیا برزگری

۹۳+ کیلوگرم:

۱- ابوالفضل جعفری

۲- یونس کاظمی

۳- عباس فیروزی

جوانان

۶۶- کیلوگرم:

۱- محمدمهدی ایزدی

۹۳- کیلوگرم:

۱- محمدرضا کاملی

۲- محمد سنگ سفیدی

۳- دانیال ایمانی

۹۳+ کیلوگرم:

۱- سیداحمد میرحسینی

۲- امیررضا کاظمی

۳- ارشیا شیخی مولا

اوورال نوجوانان و جوانان

۱- سیداحمد میرحسینی

۲- محمدرضا کاملی

۳- امیررضا کاظمی

پیشکسوتان، مستر یک

۶۶- کیلوگرم:

۱- محمد زمانی

۲- کیوان نرگسی

۹۳- کیلوگرم:

۱- مهدی ضابطی

۲- رحیم اسماعیلی زاده

۳- ابوالفضل عبداللهی

۹۳+ کیلوگرم:

۱- محمود رضایی

۲- محمدرضا عرف

۳- یاسر فیضی

پیشکسوتان، مستر دو

۶۶- کیلوگرم:

۱- رضا رسول پور

۲- هادی محمدی

۹۳- کیلوگرم:

۱- علی کریمی

۲- مراد عیدی

۳- حسن پیرمرادی

۹۳+ کیلوگرم:

۱- محمد شلم زری

۲- علی اشرف نرگسی

۳- مجید دهقانی

پیشکسوتان، مستر سه

۹۳ کیلوگرم:

۱- علی اصغر برزگر

۲- اصغر فضل اللهی

اوورال‌های پیشکسوتان

۱- محمود رضایی

۲- محمدرضا عرف

۳- محمد شلم زری

بزرگسالان

۶۶- کیلوگرم:

۱- سیدسعید موسوی

۸۳- کیلوگرم:

۱- صالح محمدی

۲- مهدی مالکی

۳- سعید شکوری

۱۰۵-کیلوگرم:

۱- محمد احمدی

۲- حسین صباغ

۳- حامد فتاح پور

۱۰۵+ کیلوگرم:

۱- ایمان احمدیان - ایران

۲- حامد حیدری - ایران

۳- حیدر کدهیم – عراق

اوورال‌های بزرگسالان:

۱- محمد احمدی

۲- ایمان احمدیان

۳- حسین صباغ

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار