رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی ملایر از محکومیت ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریالی برای یک فروشگاه لوازم آرایشگاه به دلیل گرانفروشی میز و صندلی و ملزومات آرایشگاه خبر داد.

محمدمهدی یلفانی گفت: پرونده یک فروشگاه لوازم آرایشگاه به ارزش ۲۱۹ میلیون ریال برای دریافت وجه اضافه از مشتری و عدم صدور فاکتور در شعبه دوم اداره تعزیرات حکومتی ملایر رسیدگی شد.

او گفت: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی و با توجه به کارشناسی اتحادیه، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی به شاکی، متهم را در به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان ملایر گفت: همچنین شعبه برای صادر نکردن فاکتور برای مشتریان، متهم را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد

یلفانی گفت: با گزارش بازرسان اتاق اصناف شهرستان ملایر و شکایت شاکی خصوصی از یک واحد صنفی فروش ملزومات آرایشگاه، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.