مدیرکل استاندارد استان یزد، نسبت به پخش تبلیغات برخی واحد‌های تولید فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری هشدار داد.

حمید مطهری مدیرکل استاندارد استان یزد در نامه‌ای به شهرداران استان اعلام کرد: با عنایت به پخش تبلیغات برخی از واحد‌های تولیدی فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در بیلبورد‌های سطح شهر، بدینوسیله به استحضار می‌رساند مطابق با تبصره ۳ ذیل ماده ۱۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجلس شورای اسلامی که اشعار دارد: در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبیلغات رسمی این کالا‌ها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تاییده سازمان می‌باشد.

همچنین مطابق با بند ۵ ماده ۴۰ قانون مذکور: تبلیغات غیرواقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه‌ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تایید سازمان کند، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات محکوم می‌شود؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید پخش هرگونه تبلیغات منوط به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ان کالا، فرآورده و یا تاییده از سازمان ملی استاندارد ایران گردد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار