در زمان اجرای برنامه ملی سنجش، ۲۸ هزار و ۲۳۰ نفر نوآموز کردستانی با شرکت در این برنامه ارزیابی شدند.

طالب محمدی؛ رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان گفت: از آغاز اجرای برنامه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی (۲۳ آبان ۱۴۰۲) ۲۰ پایگاه در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به‌هنگام رشدی - تربیتی در شهرستان‌ها و مناطق تابعه استان برای اجرای برنامه سنجش اختصاص یافت.

محمدی اضافه کرد: استفاده از مراکز جامع سنجش به عنوان پایگاه سنجش، بهره گیری از نیرو‌های توانمند این مراکز، تغییر نوع و درجه پایگاه‌ها و اجرای برنامه سنجش در طول سال تحصیلی چهار ویژگی سنجش با رویکرد جدید است.

وی هدف از اجرای برنامه سنجش را شناسایی به موقع مشکلات نوآموزان وتهیه بانک اطلاعات جامعی از نارسایی‌ها ونقاط ممتاز در ابعاد مختلف جسمانی، ذهنی، عاطفی واجتماعی کلیه کودکان ورود به مدرسه به منظور مداخلات به هنگام آموزشی وتوان بخشی جهت انجام برنامه ریزی آموزشی ودرسی مناسب وجایدهی درست آنان اعلام کرد.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با برشمردن پایه اول ابتدایی بعنوان پایه بنیادین در طول سنوات تحصیلی افزود: عدم شناسایی به موقع و توجه به مشکلات جسمی و ذهنی کودکان می‌تواند سلامت کودکان را به مخاطره بیندازد وباعث ایجاد مشکلات تحصیلی و رفتاری در آنان شود.

محمدی افزود: آموزش و پرورش زمینه‌ای را فراهم می‌کند که کودکان متناسب با استعداد، توانایی ومحدودیت ها‌ی خود بتوانند ازتعلیم و تربیت صحیح در جهت ساخت جامعه‌ی بالنده وپویا بهره‌مند شوند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.