پورمقدم گفت: سال گذشته با تدبیر وزیر جهاد کشاورزی و تاکید رئیس جمهور شهید، حدود ۴۴ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشور تحت عملیات زراعت چوب قرار گرفت.

پورمقدم اظهار کرد: بر اساس برنامه پنج ساله وزارت جهاد کشاورزی و نقشه راه زراعت چوب کشور در سال جاری نیز ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشور باید زیر کشت زراعت چوب برود.

وی با بیان اینکه توسعه زراعت چوب در کشور از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است اضافه کرد: پیش از این زراعت چوب در منابع طبیعی پی گیری می شد اما از چند ماه گذشته در وزارت جهاد کشاورزی دنبال می شود.

مجری طرح ملی زراعت چوب وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط مساعد آب و هوا در گیلان برای زراعت چوب، افزود: این استان می تواند سهم بالایی در اجرای زراعت چوب کشور داشته باشد.

کامران پورمقدم بیان کرد: برای توسعه زراعت چوب کمیته برنامه ریزی در سازمان های جهاد کشاورزی استان های کشور تشکیل شده که در آن دستگاه های مختلف برای کمک به اجرای زراعت چوب عضو هستند.

زراعت چوب در ۵۳ هزار هکتار از اراضی گیلان انجام شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان هم گفت: ۵۳ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت زراعت چوب رفت که حدود ۱۹ هزار هکتار اراضی ملی و ۳۵ هزار هکتار مستثنیات است.

صالح محمدی اظهار کرد: سهم گیلان برای کاشت صنوبر ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار بود که بیشتر از آن و در بیش از هفت هزار هکتار از اراضی اسنان صنوبر کاشته شد.

وی با بیان اینکه زراعت چوب فرصت سرمایه گذاری در گیلان به شمار می رود، ادامه داد: این استان در سطح زیرکشت صنوبر سومین و به لحاظ تولید جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان بیان کرد: بر اساس تکلیف وزارت جهاد کشاورزی کمیته برنامه ریزی در استان تشکیل شد و در آن بیمه و افزایش سال های بیمه زراعت چوب مد نظر قرار گرفت، ضمن اینکه الگوی کشت زراعت چوب برای نخستین بار به اجرا درآمد که نهاده های یارانه ای به آن تعلق می گیرد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.