بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی قزوین تا پایان تابستان به بهره برداری می‌رسد.

بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی تا پایان تابستان امسال به بهره برداری می‌رسد.

احداث بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت داشته است و با بهره برداری از این طرح درمانی ۱۸۵ تخت به تخت‌های بیمارستانی اضافه می‌شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.