کاربران شبکه‌های اجتماعی با فریاد «مرگ بر اسرائیل» آیین رمی جمرات را به جا آوردند.

لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل. ‎#حج_برائت ‎#رمی_اسرائیل

صفحه توییتری «Khamenei.ir» هم زمان با ایام حج ابراهیمی و آیین رمی جمرات در توییتی با هشتگ‌های پرمعنا و دقیق «‎#حج_برائت»، «‎#برائت_از_جلادان» و «‎#رمی_اسرائیل» نوشت: «لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل.» این توییت بلافاصله با واکنش‌های بسیاری از کاربران در سراسر جهان همراه بود. کاربران نیز به پیروی از فریاد‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی فریاد زدند «مرگ بر اسرائیل» و این را «صدای آزادی‌خواهان جهان» نامیدند.

 حمید صنیعی:
لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل. ‎#حج_برائت ‎#رمی_اسرائیل
 سمیه ابراهیمی:
لبیک؛ اللهم‌لبیک... مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ ‎#حج_برائت ‎#رمی_اسرائیل
 ایمان ملکوتی:
لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر اسرائیل؛ مرگ‌بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل. ‎#حج_برائت ‎#برائت_از_جلادان ‎#رمی_اسرائیل
 احمد کارآمد:
لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل. ‎#حج_برائت ‎#برائت_از_جلادان ‎#رمی_اسرائیل
 نرگس رضوی:
لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل. ‎#حج_برائت ‎#رمی_اسرائیل
 م. مسعودی:
لبیک اللهمّ لبَیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد و النّعمة لک و الملک، لا شریک لک لبیک... مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل... ‎#برائت_از_مشرکین
 حدیث فرهادی:
مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل.
 محمد اکبرزاده:
این صدای آزادی‌خواهان جهان است: لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل.
 سمیه مرادی:
لبیک؛ اللهم‌لبیک... مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ ‎#حج_برائت ‎#رمی_اسرائیل
 عباس علی بیگی:
لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ‌بر اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ ‎#حج_برائت ‎#رمی_اسرائیل
 حمید نورزاده:
لبیک؛ اللهم‌لبیک... مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ حج_برائت ‎#برائت_از_جلادان ‎#رمی_اسرائیل
 احمد روستایی:
خدایا! به مظلومیت مردم غزه؛ لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ حج_برائت ‎#برائت_از_جلادان ‎#رمی_اسرائیل
 امیرحسین مرتضی‌زاده میمند:
لبیک؛ اللهم‌لبیک... مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ حج_برائت ‎#رمی_اسرائیل
علی توسلی:
لبیک؛ اللهم‌لبیک... مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ حج_برائت ‎#رمی_اسرائیل
 زهرا حیدری:
لبیک؛ اللهم‌لبیک... مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ حج_برائت ‎#رمی_اسرائیل
 کیان مهزاد:
به پاسداشت خون کودکان شهید فلسطین؛ لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ حج_برائت ‎#رمی_اسرائیل
 محمد نصوحی:
لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ‌بر‌اسرائیل. ‎#حج_برائت ‎#برائت_از_جلادان ‎#رمی_اسرائیل
 امیر عبدزاده:
لبیک؛ اللهم لبیک... مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر‌اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر اسرائیل. ‎#حج_برائت ‎#برائت_از_جلادان ‎#رمی_اسرائیل

منبع: روزنامه جوان

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار