رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی یزد گفت: یک پزشک متخلف در یزد به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

سید جواد مهدیزاده رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی یزد گفت: پرونده تخلف یک پزشک متخلف برای دریافت وجه اضافی از بیمار به ارزش تخلف ۱۵۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده تخلف انتسابی محرز دانسته، علاوه بر برگرداندن ۱۵۰ میلیون ریال مبلغ اضافه دریافتی در حق شاکی، درج تخلف در پرونده پزشکی و به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ۱۰ برابر ارزش تخلف جزای نقدی محکوم کرد.

مهدی زاده گفت: بارزسان دانشگاه علوم پزشکی یزد پس از گرفتن شکایت شاکی و تایید در کمیسیون ماده ۱۱ گزارش این تخلف را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار