عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: با مصوبه شورای اسلامی شهر، عدالت در جرائم قطع درخت برای شهروندان منظور شد.

نیکونژاد عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: طبق تصویب شورای اسلامی شهر و به منظور حفظ و صیانت از باغ‌های سطح شهر، جرایم قطع درختان از سال ۱۴۰۰ به بعد طبق فرمول مربوطه و با ضریب تعیین شده ۵۰ P محاسبه می‌گردد، اما جرایم قطع درختان در سال‌های قبل از ۱۴۰۰، که مالک فعلی هیچ نقشی در قطع درختان نداشته، اما بعد از چند دست خرید و فروش امروز مالک آن پلاک شده است با ضریب کمتر یعنی ۲۰ P جریمه اعمال شود.

وی افزود: قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ منظور شده است در محدوده و حریم شهر‌ها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع و تخلف است.

نیکونژاد اظهار داشت: اهمیت درختان در منظر شهری بر کسی پوشیده نیست و درختان به عنوان ریه‌های تنفسی شهر به حساب می‌آیند. درختان شهری فراتر از عنصری صرفاً تزئینی، به توسعه و بهبود سطح زیست محیطی، و به فرآیند‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر‌ها کمک می‌کنند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.