ساختمان پزشکی قانونی شهرستان اسدآباد به مناسبت هفته قوه قضائیه با ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه افتتاح شد.

در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان اسدآباد، محمد مالمیر مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گزارشی از نحوه تملک و هزینه کرد ساختمان ارائه و تصریح کرد: ساختمان دارای عرصه ۸۷۶ و اعیانی ۲۹۰ متر مربعی است که شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شده است.

محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان همدان هم با اشاره به اینکه پیش از افتتاح این ساختمان، مردم اسدآباد باید برای دریافت خدمات پزشکی قانونی به مرکز استان مراجعه می‌کردند، در سفر شهید رئیسی به استان، اعتبار ساخت پزشکی قانونی اسدآباد تخصیص یافت.

حسینعلی شرکایی فرماندار اسدآباد هم با تبریک هفته قوه قضاییه گفت: ساخت این طرح از سال ۹۴ در جریان بود و با اعتباری که از سفر رییس جمهور شهید به استان همدان به این طرح اختصاص یافت در یکسال گذشته پیشرفت مناسبی داشت و با افتتاح این طرح از تردد شهروندان اسدآبادی به مرکز استان برای انجام معاینات پزشکی قانونی کاسته می‌شود.

این مرکز یک روز در میان به شهروندان ارائه خدمت خواهد کرد و پزشک تشریح هم به زودی به این مجموعه اضافه خواهد شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.