سازمان اوقاف و امور خیریه با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی از طرح‌های دانش‌بنیان اوقاف حمایت می‌کند

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در شورای اداری مازندران با بیان اینکه سال گذشته حدود ۴ هزار میلیارد تومان اجرای نیت امینانه موقوفات در کشور داشتیم، گفت: صندوق حمایت از دانش‌بنیان‌ها نیز با سرمایه هزار میلیارد ریالی در اوقاف درحال فعالیت است.

سیدمهدی خاموشی با بیان اینکه سازمان اوقاف طبق ماده یک، متولی موقوفات مجهول التولیه یا فاقد تولیه‌اند می‌باشد، افزود: موقوفاتی که دارای متولی است، سازمان اوقاف فقط شأن نظارتی بر عملکرد متولی دارد.

وی افزود: خیلی از موقوفاتی که مردم گاهی حتی دعاوی حقوقی هم دارند یا شخصی بعنوان متولی ادعای حقوقی بر آن دارد توسط متولی مدیریت می‌شود و این متولی است که پیگیری حقوقی می‌کند، به جهت اینکه تعریف وقف آن است که متولی؛ همه کاره یک جریان وقف است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: موقوفاتی که مجهول التولیه یا بدون تولیت است، در اختیار سازمان وقف قرار دارد و ادارات اوقاف مدیریت آن را برعهده دارند.

خاموشی عنوان کرد: وقف نه بودجه نفت، نه بانک، نه عوارض و نه منابع عمومی دولت است بلکه وقف خودش یک شخصیت حقوقی است و شخصی وقف کرده و متولی شأن تصرف براساس نظر وقف در موقوفه را دارد.

وی با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به حفظ عین موقوفات از لحاظ اسنادی، حدنگاری و عدم تعدی و تجاوز به آن اهتمام ویژه‌ای دارد، افزود: افزایش منافع موقوفات یکی از برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه اوقاف براساس نظر واقف که در وقفنامه ذکر شده است، نسبت به اجرای نیت و هزینه عواید موقوفات اقدام می‌کند، گفت: اجرای نیت خارج از وقفنامه از لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست و اوقاف نسبت به این مسئله حساسیت بالایی دارد.

خاموشی با بیان اینکه شفافیت در حساب و سامانه موقوفات مشخص است و دستگاه‌های نظارتی کاملاً بر آن اشراف دارند، تصریح کرد: اوقاف وظیفه دارد بر براساس وقفنامه عمل کند و نسبت به آن نظارت می‌شود.

وی با بیان اینکه برای مولدسازی به سراغ امنیت غذایی، اقتصاد دریاپایه، انرژی سبز و مسکن وارد شدیم، افزود: تامین مسکن نخبگان در اولویت اوقاف قرار دارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به فعالیت اوقاف در بحث بهره‌برداری از معادن و کمک به اجرای نیت امینانه موقوفات اشاره کرد و ادامه داد: کمک به مصرف بهینه آب نیز مورد توجه است.

خاموشی با بیان اینکه تبدیل اسناد و کاداستر کار ویژه‌ای است که در اوقاف صورت گرفته و در دو سال اخیر با همکاری سازمان ثبت کار‌ها پیش رفته، عنوان کرد: طی سال‌های اخیر سند‌های تاریخی به دفترچه‌ای و بعد به کاداستر تبدیل شده است و در تلاشیم در استان مازندران این مسئله به تحقق ۱۰۰ درصدی برسد.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۴ هزار میلیارد تومان اجرای نیت امینانه موقوفات در کشور داشتیم، افزود: صندوق حمایت از دانش‌بنیان‌ها نیز با سرمایه هزار میلیارد ریالی در اوقاف درحال فعالیت است.

خاموشی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در بقاع متبرکه بیان کرد: تلاش داریم تا ۲ هزار بقعه کشور را به فعالیت فعالین در حوزه قرآن و عترت با هدف تحقق منویات رهبری در بحث تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی اختصاص دهیم.

برچسب ها: اوقاف ، دانش بنیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.