مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد گفت: مقابله با آفات شایع و کاهش آفتاب سوختگی از مزایای طرح پوشش دار کردن میوه‌های انار در یزد است.

محمدرضا غفاریان  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته و طی حرکت نمادین با حضور تیم‌های اجرایی از مدیریت حفظ نباتات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یزد، مرحله دوم اجرای طرح پوشش دار کردن میوه‌های انار برای مقابله با عوامل خسارتزا با اهداف پیش بینی شده در طرح در دومین سال آغاز شد.

وی افزود:مقابله با آفات شایع و کاهش آفتاب سوختگی از مزایای این طرح است و هدف از اجرای این طرح، انتقال پیام آموزشی وارائه مفهوم این طرح به باغداران است. 

وی همچنین بیان کرد: درخت انار مقاومت قابل توجهی به خشکی داشته و برای مناطق خشک و کم آب یزد ارزشمند است و اجرای پروژه تحقیقی-ترویجی برای ایجاد باغ الگویی ترویج روش‌های مدیریت و کنترل عوامل خسارتزای میوه انار از سری اقدامات پیشگیرانه تحولی برای کاهش خسارت و افزایش بهره وری در باغات است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد ادامه داد: طرح پوشش دار کردن میوه انار، در دو منطقه شاهدیه و عسکریه به جهت تجربه کاربری بهتر و تشدید ارتباط تیم اجرایی، در حال اجرا است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.