با راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، میانگین زمان پاسخگویی به متقاضیان در حوزه زمین در ادارات به ۱۱ روز در خراسان جنوبی کاهش یافته است.

چاوشان رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در کارگروه راهبری پنجره واحد مدیریت زمین با بیان اینکه تعداد کل استعلام‌ها در استان ۱۰ هزار و ۶۹۴ مورد است گفت: عملکرد دستگاه‌ها در استان بر اساس تعداد استعلام به ترتیب منابع طبیعی، آبفا، بنیاد مسکن، فرودگاه، محیط زیست، راه آهن، ملی زمین و مسکن، عمران شهر‌های جدید، راهداری، وزارت راه، امور اراضی، صنایع کوچک، منابع آب، توانیر، میراث فرهنگی، اوقاف زیرساخت، پخش و پالایش و گاز بوده است.

او با بیان اینکه میانگین پاسخگویی به استعلامات در کل استان ۱۱ روز است افزود: بیشترین زمان پاسخگویی ادارات به استعلامات به ترتیب ملی مسکن ۸۸ روز، بنیاد مسکن ۳۳، توانیر ۲۸ و ملی گاز ۲۵ روز است. 

چاوشان اظهار کرد: خراسان جنوبی رتبه ۱۱ کشور را در پاسخ به استعلامات کسب کرده است. 

رفعتی نژاد معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم گفت: پیش از راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، میانگین زمان پاسخگویی به متقاضیان در حوزه زمین در دستگاه‌های دولتی حدود ۱۶۵ روز در کشور بود و این عدد با ایجاد این سامانه به ۳۵ روز کاهش یافته است. 

او به مزایای این سامانه اشاره کرد و افزود: صرفه جویی در نیروی حفاظتی، بررسی و رصد تخلفات و تغییر کاربری‌ها در کمترین زمان، همچنین جلوگیری به موقع از دخل و تصرف منابع ملی از جمله این مزایا است.

رفعتی نژاد با بیان اینکه با وجود این سامانه ۵۵۵ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه ادارات در کشور داشته ایم عنوان کرد: از این میزان ۲۵ میلیارد تومان صرفه جویی در کاغذ و ۵۳۰ میلیارد تومان کاهش هزینه‌های تشکیل و صدور مجوز ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار مربوط به کاهش تردد است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.