باشگاه خبرنگاران -ردیابی آفات در  مراتع خراسان شمالی
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان شمالی خبرداد ؛
باشگاه خبرنگاران -ابتلای بیش از ۵ هزارکارمند خراسان شمالی به کرونا
معاون توسعه مدیریت استانداری خراسان شمالی خبرداد ؛
باشگاه خبرنگاران -بنیاد برکت ۵۶۷ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در خراسان شمالی پرداخت کرد
مجری طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت در خراسان شمالی:
برگزیده ها