مشخصات استادیوم
نام استادیوم: وین
قاره: اروپا
کشور: اتریش
شهر: ویَن
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: