مشخصات استادیوم
نام استادیوم: سئول
قاره: آسیا
کشور: کره جنوبی
شهر: سئول
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: