مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ابوظبی
قاره: آسیا
کشور: امارات متحده عربی
شهر: ابوظبی
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: