مشخصات استادیوم
نام استادیوم: پکن
قاره: آسیا
کشور: چین
شهر: پکن
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: