مشخصات استادیوم
نام استادیوم: المپیک رم
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: رم
گنجایش: ۷۰۶۳۴ نفر