مشخصات استادیوم
نام استادیوم: تاشکند
قاره: آسیا
کشور: ازبکستان
شهر: تاشکند
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: