مشخصات استادیوم
نام استادیوم: دمشق
قاره: آسیا
کشور: سوریه
شهر: دمشق
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: