مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ورزشگاه آزادی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: تهران
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: مجموعه ورزشی آزادی