مشخصات استادیوم
نام استادیوم: اورنجشتاد
قاره: آمریکای شمالی
کشور: آروبا
شهر: اورنجشتاد
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: