مشخصات استادیوم
نام استادیوم: المپیک تورین
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: تورین
گنجایش: ۲۸۱۴۰ نفر