مشخصات استادیوم
نام استادیوم: آتلتی آزوری دایتالیا
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: برگامو
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: