مشخصات استادیوم
نام استادیوم: آلیانز آرنا
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: مونیخ
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: